Lønadministration

Vi hjælper virksomheder med at lave løn til deres medarbejdere, både timeløn og funktionærløn.

Ved at outsource lønbogholderiet til Addere Administration, opnår virksomhederne korrekt lønbehandling, herunder korrekt beregning, korrekt indberetning til offentlige myndigheder, ferieafregning, refusionsanmodninger m.v.

Fordele ved at outsource lønadministration

I medierne høres ofte, at ansatte ikke får beregnet korrekt løn og at kompetencerne hos den ansatte bogholder ikke er helt til stede. Det kan være virksomheder, som måske har en intern bogholderifunktion, men hvor kompetencerne eller kapaciteten ikke er tilstrækkelig til at kunne varetage lønadministrationen.

For virksomheder med mange ansatte og for virksomheder, hvor aflønningen af medarbejderne er mere kompleks, fx medarbejdere ansatte under overenskomst, kan virksomheden have et behov for at outsource lønadministrationen særskilt.

Særligt for internationale koncerner med datterselskaber i Danmark, kan lønadministrationen være kompleks grundet de danske regler, herunder indberetningsregler, og behov for ekspertise indenfor lønadministration kan opstå. Addere Administration varetager lønadministration for en række udenlandske kunder.

For nogle virksomheder kan det være i deres interesse at outsource lønbogholderiet til et eksternt bureau for at sikre, at lønbehandlingen behandles fortroligt og uden de ansatte i de pågældende virksomheder har/får indsigt heri.

Behovet for assistance kan være hver 14. dag eller hver måned afhængig af virksomhederne, herunder de forhold deres ansatte er ansat under. Antal dage kan/vil variere i forhold til volume og kompleksitet.

For nogle virksomheder kan behovet for lejlighedsvis assistance opstå. Det kan være tilfælde, hvor en fastansat lønbogholder bliver langtidssygemeldt, tager på orlov eller i forbindelse med medarbejderskift. Der kan også opstå tilfælde, hvor virksomheder har behov for ekstraordinær assistance, fx ved skift af lønsystem, ajourføring af og oprydning i lønbogholderiet af forskellige årsager.

Opgaver indenfor lønbogholderi

 • Oprettelse og ændring af medarbejderstamdata
 • Lønberegning
 • Time- og funktionærlønninger
 • Løbende indberetning til SKAT
 • Feriepenge og feriekort, opgørelse og afregning
 • Lønstatistik og DA-statistik
 • Til- og afmelding ved firmapensionsordninger
 • Refusionsanmodninger – sygdom, barsel mv.
 • Lønafstemning
 • Rapportering af løn pr medarbejder
 • Opgørelse af feriedage, over/undertid
 • Sygestatistik

Kompetencer

Vi har erfaring og er rutineret brugere af alle gængse lønsystemer, herunder Danløn, Bluegaarden, Dataløn, Lønservice, Letløn m.fl.

Vores medarbejdere indenfor lønadministration har en regnskabsmæssig uddannelsesbaggrund og en solid erfaring med at lave løn til både timelønnede og funktionærer.