Bogføring, løn og moms

Vi varetager alle opgaver indenfor bogholderi, herunder bogføring, løn og moms.

Vi har nemlig både tiden og kompetencer til at holde styr på dit bogholderi. Vi ved, hvor vigtigt det er, at de tal, der rapporteres er retvisende og korrekte. Både i forhold til at drive sin forretning, i forhold til indberetning til offentlige myndigheder og i forhold til eksterne interessenter, som fx din bank.

Vores kunder overlader derfor trygt bogholderiet i vores hænder. Vi gør det, vi er bedst til og vores kunder får tid til at gøre det, de er bedst til. Det betaler sig i sidste ende.

Opgaver indenfor bogholderifunktionen

 • Regnskab, herunder regnskabsmæssig assistance
 • Finansbogholderi, herunder bogføring af købsbilag, afstemning af bank m.v.
 • Debitorbogholderi, herunder fakturering, bogføring af indbetalinger, debitoropfølgning, rykkere m.v.
 • Kreditorbogholderi, herunder bogføring af købsfakturaer, betalinger m.v.
 • Lager, herunder bogføring af varekøb, opgørelse af lager, lagerstyring m.v.
 • Igangværende arbejder, herunder bogføring og opgørelse af timer, materialer, som er medgået i de igangværende arbejder
 • Projektbogholderi, herunder bogføring og opgørelse af timer, køb, som indgår i de igangværende projekter
 • Time/sags bogholderi og styring, herunder registrering, bogføring, opgørelse af timer, som indgår i uafsluttede arbejder
 • Afstemning af alle balanceposter løbende og i forbindelse med årsafslutning
 • Opgørelse og indberetning af moms
 • Opgørelse og indberetning af lønsum
 • Lønbogholderi, herunder oprettelse af medarbejdere, løn, lønkørsel, lønadministration, refusion, timeløn, funktionærløn m.v.
 • Rapportering af virksomhedens økonomiske situation
 • Generering af måneds/kvartalsbalancer til ledelse, bank, revisor
 • Indtastning af regnskabsdata i rapporteringsmodeller til brug for ledelsen

Fordele

For især små og mellemstore virksomheder kan der være mange fordele ved at outsource administrative opgaver indenfor regnskab, herunder bogføring, løn, og moms m.v.

Mange virksomhedsejere har sjældent selv kompetencerne og interessen for disse opgaver og oplever det som en tung og kedelig byrde. Mange virksomheder vil derfor opnå større værdi ved at outsource disse opgaver og med fordel bruge tid og koncentrere sig om den primære forretning i virksomheden i stedet for.

Nogle mindre og mellemstore virksomheder har ikke en størrelse, som berettiger en fastansat medarbejder til at varetage opgaver indenfor bogføring, løn, moms og regnskab. Nogle mindre og mellemstore virksomheder ønsker at undgå personalejuridiske forpligtelser ved at have fastansat personale.

Behovet for lejlighedsvis assistance kan opstå ved sygdom, orlov, ferie, ved medarbejderskift m.v.

I alle tilfælde tilbyder vi skræddersyede og fleksible løsninger til virksomheder indenfor bogholderiet, herunder bogføring, løn, moms, regnskab m.v. uanset størrelse og branche. Fra den lille enkeltmandsvirksomhed med beskeden bilagsmængde til mellemstore virksomheder, hvor hele eller dele af bogholderiet er outsourcet.

Kompetencer

Vi har erfaring og er rutineret brugere af alle gængse økonomisystemer, herunder C5, XAL, Axapta, Visma, Dinero, IT revisor, Navision, E-conomic, Stellar m.fl.

Vores medarbejdere indenfor bogholderi, herunder bogføring, løn, moms og regnskab har alle en regnskabsmæssig baggrund og en solid erfaring med bogholderi og regnskab.