Addere – hvem er vi

Addere Administration er en afdeling under Addere Revision, et statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Virksomheden beskæftiger i alt ca 35 medarbejdere, hvoraf ca 30 medarbejdere er beskæftiget i Addere Revision og ca 6 medarbejdere er beskæftiget i Addere Administration.

Afdelingen er, målt på medarbejderantal og omsætning, den største udbyder af bogføring, løn, moms, økonomi og regnskab i Østsjælland, herunder Køge og omegn samt Sydkysten.

Vi er markedsledende og vores størrelse sikrer, at vi har en høj grad af kapacitet samt fleksibilitet i løsning af opgaver og overfor vores kunder. Antal af medarbejdere bidrager til den faglige sparring internt og løfter vores faglige kompetencer. Vores meget tætte samarbejde med Addere Revision er underlagt faste procedurer og kvalitetskontroller, som bidrager væsentligt til vores faglighed og kompetencer.