Medarbejder i Addere Administration

Som medarbejder i Addere Administration bliver du en del af et større team og en del af et større revisionsfirma, hvor både de sociale og kollegiale samt de faglige og professionelle aspekter vægtes højt.

Du kan lide at arbejde selvstændigt, tage ansvar og have mange bolde i luften. Du kan lide at blive fagligt udfordret og sætte dig ind i mange regelsæt indenfor regnskab, løn, moms, skat og økonomi.

Du trives allerbedst i konsulentrollen, hvor du yder den bedste service og gør en forskel for vores kunder.

For kunderne er den personlige relation til konsulenten meget vigtig. Det skaber tryghed og stabilitet for kunden, at det er den samme konsulent, som servicerer kunden. Det er derfor en ubetinget vigtig faktor i Addere Administration at fastholde medarbejderne i så lang tid som muligt for at opnå størst mulig kundetilfredshed samt for at sikre effektivitet, kontinuitet og kvalitet i vores arbejde og ydelse overfor kunderne.

Hos Addere Administration arbejder vi for at skabe en attraktiv og udviklende arbejdsplads for vores medarbejdere.

Det gør vi ved at sørge for:

  • At der er faglige udviklingsmuligheder
  • At vores medarbejdere får tilbud om deltagelse i kurser, efteruddannelse mv.
  • At der er faglig sparring med kollegaer i Addere Administration
  • At der er faglig sparring med medarbejdere i Addere Revision
  • At der stilles krav i vores interne procedurer, som sikrer og understøtter de faglige kompetencer
  • At vi arbejder indenfor nyeste og mest moderne IT værktøjer
  • At vi har en masse sociale og sjove aktiviteter, som tilgodeser godt kollegaskab
  • At vores medarbejdere får en konkurrencedygtig løn og personalegoder

Bogholderifunktion

Vores medarbejdere indenfor bogholderifunktionen, herunder bogføring, løn, moms, regnskab har alle en regnskabsmæssig baggrund samt en solid og årelang erfaring som bogholder, herunder som konsulent.

Lønadministration

Vores medarbejdere indenfor lønadministration har alle en regnskabsmæssig baggrund samt en solid og årelang erfaring som lønbogholder/lønkonsulent og kan håndtere både timelønnede ansat under overenskomst samt funktionærløn under funktionærloven.

Økonomifunktion

Vores medarbejdere indenfor økonomiske analyser og rapportering, har alle en længere gående uddannelse indenfor regnskab og økonomi samt solid praktisk erfaring som økonomichef, regnskabschef og lignende.

Vil du vide mere om at være medarbejder og regnskabskonsulent i Addere Administration, er du altid velkommen til at kontakte Addere Administration.